Posun vpravo
czdeen
Posun vlevo

PROJEKT

Projekt Hrad Litoměřice - "Svatostánek českého vinařství" byl realizován v letech 2006 - 2011 za podpory fondů Evropské unie, konkrétně z Regionálního operačního programu Severozápad. Celkové náklady na rekonstrukci se pohybovaly ve výši 165 miliónů Kč. Objekt se nachází v památkové zóně města Litoměřice.

Hlavní cílem projektu je využití historické tradice a charakteru města Litoměřice pro specifickou formu cestovního ruchu prostřednictvím regenerace významné historické památky - gotického hradu a jeho využití jako multifunkčního centra reprezentujícího tradici pěstování a výroby vína v českých vinařských oblastech, zvláště pak na Litoměřicku, které představuje centrum českého vinařství.

Hrad provozuje příspěvková organizace města, Centrum cestovního ruchu Litoměřice.

Centrum cestovního ruchu sleduje a plní svou činností cíle projektu. Pořádá různé akce v prostorách hradu, při jejichž příležitosti nejen propaguje víno a vinařskou turistiku, ale celoročně jej také využívá pro výstavy, ať už fotografů či jiných umělců. Na jaře a v době Vánoc můžete zavítat na tradiční historicky laděné jarmarky s ulturním programem, v listopadu pak na Svatomartinské svěcení vínům s účastí Jeho excelence Mons. Jana Baxanta, Litoměřického biskupa. Vinařské tématiky se úzce dotýkají i další akce pořádáné na hradě. Jedněmi z takových akcí jsou Litoměřický hrozen nebo Vinařské Litoměřice - vinařské výstavy. Dalším počinem ve vinařské propagaci jsou degustace, které se konají každý měsíc v degustační místnosti hradu a v letních měsících na nádvoří hradu. Hlavní sál několikrát posloužil jako koncertní sál či taneční sál při příležitosti plesu přátel vína.

 

Rekonstrukce  Hradu Litoměřice 2006 – 2011   

Investor: Město Litoměřice (Mgr. Ladislav Chlupáč)
Zpracovatel projektu: Ing. arch. Jiří Jarkovský, JJB - Ing. - Praha, s.r.o.
Zpracovatel projektu interiéru: Ing. arch. Vladimír Římal, MgA. Iva Kolorenčová, 4interiér, s.r.o.
Záchranný archeol. výzkum: Oblastní muzeum Litoměřice (PhDr. Oldřich Kotyza), ÚAPPSZČ Most (Mgr. Milan Sýkora)
Dodavatel stavby:  Konstruktiva Konzit a.s.
Restaurátorské práce: Ak. soch. Libor Pisklák, Ak. soch. Jiří Živný
Dodavatel interiéru: IDP s.r.o.

 

                                    
                 
    
       
                      
               

           

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem"